Co-creatie

In de laatste week van de uitwisseling van 02012 werkten de vijfentwintig deelnemers uit Lubumbashi en Brussel samen met zes kunstenaars in Lubumbashi, elk uit een andere discipline. Er was een striptekenaar, een choreografe, een beeldhouwer, een zanger, een schilderes en een schrijverscollectief. Ieder van hen creëerde samen met een kleine groep deelnemers een toekomstbeeld voor de Maono collectie. Die toekomstbeelden behandelden thema's als oorlog en vrede, menselijke emoties in het tijdperk van de machiene, globale solidariteit, onstuitbare verwoesting door de natuur, vervuiling, volksgezondheid en industrie.

De kunstenaars werden aangebracht en begeleid door het kunstencentrum Picha en het plaatselijke Insititut Français l'Halle d'Etoiles, welke ook in andere projecten nauw met elkaar samenwerken. Zij stelden vooraf een longlist op van 14 kunstenaars. De projectmedewerkers van Agence Future maakten kennis met deze kunstenaars en stelden hen het project voor. Daarna werd samen met Patrick Muderkereza die Picha leidt, de uiteindelijke selectie van deelnemende kunstenaars gemaakt.

Elke kunstenaar pakte de deelname aan het project op hoogst persoonlijk wijze aan. Voor het schrijverscollectief werden geen individuele vertegenwoordigers aangeduid. Alle leden konden kiezen in welke mate zij betrokken wilden zijn bij de Maono activiteiten. Iets meer dan een handvol van hen droeg bij aan het project maar het nauwst werd samengewerkt met één van hen wiens gedicht in de collectie opgenomen werd.

Terwijl de schrijvers zowel met kortverhalen als met hoorspelen, gedichten en een roman aan de slag gingen, stelden andere kunstenaars een specifieke vorm voorop. De beeldhouwer stelde voor een sculptuur van een menselijke figuur te maken van aan elkaar gesmolten balpennen om zo zijn reeds bestaande serie aan te vullen. De striptekenaar werkten de basis van enkele verhaalelementen uit om die voor te leggen aan de deelenmers. De zanger had een melodie en een thematiek klaar zitten en zou teksten en zang aan de deelnemers overlaten. De choreografe wilde zich nog laten inspireren door de lichamen en ideeën van haar deelnemers. De schilderes nodigde de deelnemers uit om zelf hun gevoelens en ideeën uit te drukken met verf op doek. Sommige kunstenaars namen de deelnemers mee naar hun ateliers, anderen kwamen bij Picha werken, huurden een studio of trokken de wijken in.

Picha zorgde voor de kunstenaars maar stelde ook haar locatie ter beschikking voor de voltallige workshops met de kunstenaars, als creatieplek, als sfeervolle ontmoetingsplaats en voor de presentatie van de resultaten tijdens het slotevenement van Maono 02012 in Lubumbashi. De culturele omkadering en creatieve atmosfeer bij Picha heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het welslagen van het ambitieuze plan met Maono in 02012 de eerste zes van 18 Congolese artistieke toekomstbeelden te cocreëren met lokale en Belgische jong volwassenen.

Project: